പോസ്റ്റുകള്‍

Wednesday, January 16, 2013

ഒരു തൈ നടുമ്പോള്‍


ആദ്യം തൈ നടുന്നു. പിന്നീട് അറിവും

2 comments:

ajith said...

നന്മയായ് വളരട്ടെ

Kalavallabhan said...

സംഭവം പഴയതോ പുതിയതോ ?
ഏതായാലും നന്നായി.